Arabiska för gråtande, tårfylld

baakin
ﺑَﺎﻙٍ
gråtande, tårfylld – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gråtande, tårfylld uttalas baakin och skrivs ﺑَﺎﻙٍ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gråtande, tårfylld består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gråtande, tårfylld

Alla bokstäver i gråtande, tårfylld

ﺑَﺎﻙٍ
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
beh
b
alef
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för gråtande, tårfylld består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﻙٍ och uttalas baakin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver