Arabiska för skräp

saqaT
ﺳَﻘَﻂ
skräp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skräp uttalas saqaT och skrivs ﺳَﻘَﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skräp i:

'asqaaT
ﺃَﺳﻘَﺎﻁ
skräp – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skräp består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skräp

Alla bokstäver i skräp

ﺳَﻘَﻂ
ﺳـ
ـﻘـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﻘـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
sin
s
qaf
q
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för skräp består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻘَﻂ och uttalas saqaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skräp

fa3al blir saqaT

Vi har sett att det arabiska ordet för skräp skrivs ﺳَﻘَﻂ och uttalas saqaT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är s, q och T, blir ordet saqaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skräp