Arabiska för sten

Sakhr
ﺻَﺨﺮ
sten – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sten uttalas Sakhr och skrivs ﺻَﺨﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sten består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sten

Alla bokstäver i sten

ﺻَﺨﺮ
ﺻـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
 
Sad
S
kha
kh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sten består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺨﺮ och uttalas Sakhr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver