Arabiska för fallen

saaqiT
ﺳَﺎﻗِﻂ
fallen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fallen uttalas saaqiT och skrivs ﺳَﺎﻗِﻂ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fallen består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fallen

Alla bokstäver i fallen

ﺳَﺎﻗِﻂ
ﺳـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
sin
s
alef
qaf
q
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för fallen består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻗِﻂ och uttalas saaqiT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fallen

faa3il blir saaqiT

Vi har sett att det arabiska ordet för fallen skrivs ﺳَﺎﻗِﻂ och uttalas saaqiT. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, q och T, blir ordet saaqiT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fallen