Arabiska för avgång, utgång

khuruuj
ﺧُﺮُﻭﺝ
avgång, utgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avgång, utgång uttalas khuruuj och skrivs ﺧُﺮُﻭﺝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avgång, utgång består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avgång, utgång

Alla bokstäver i avgång, utgång

ﺧُﺮُﻭﺝ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
kha
kh
ra
r
waw
w
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för avgång, utgång består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧُﺮُﻭﺝ och uttalas khuruuj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver