Arabiska för minbar, predikstol

minbar
ﻣِﻨﺒَﺮ
minbar, predikstol – maskulinum singular

Det arabiska ordet för minbar, predikstol uttalas minbar och skrivs ﻣِﻨﺒَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns minbar, predikstol i:

manaabir
ﻣَﻨَﺎﺑِﺮ
minbar, predikstol – maskulinum plural
Kategori: religion
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet minbar, predikstol består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med minbar, predikstol

Alla bokstäver i minbar, predikstol

ﻣِﻨﺒَﺮ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för minbar, predikstol består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻨﺒَﺮ och uttalas minbar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för minbar, predikstol

mif3al blir minbar

Vi har sett att det arabiska ordet för minbar, predikstol skrivs ﻣِﻨﺒَﺮ och uttalas minbar. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är n, b och r, blir ordet minbar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som minbar, predikstol