Arabiska för betoning

nabr
ﻧَﺒﺮ
betoning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för betoning uttalas nabr och skrivs ﻧَﺒﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet betoning består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med betoning

Alla bokstäver i betoning

ﻧَﺒﺮ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
 
nun
n
beh
b
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för betoning består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺒﺮ och uttalas nabr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för betoning

fa3l blir nabr

Vi har sett att det arabiska ordet för betoning skrivs ﻧَﺒﺮ och uttalas nabr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, b och r, blir ordet nabr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som betoning