Arabiska för blick, ögonblick

lamH
ﻟَﻤﺢ
blick, ögonblick – maskulinum singular

Det arabiska ordet för blick, ögonblick uttalas lamH och skrivs ﻟَﻤﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet blick, ögonblick

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blick, ögonblick består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blick, ögonblick

Alla bokstäver i blick, ögonblick

ﻟَﻤﺢ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺢ
 
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺢ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
lam
l
mim
m
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för blick, ögonblick består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﻤﺢ och uttalas lamH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blick, ögonblick

fa3l blir lamH

Vi har sett att det arabiska ordet för blick, ögonblick skrivs ﻟَﻤﺢ och uttalas lamH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är l, m och H, blir ordet lamH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blick, ögonblick