Arabiska för allusion, antydan

talmiiH
ﺗَﻠﻤِﻴﺢ
allusion, antydan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för allusion, antydan uttalas talmiiH och skrivs ﺗَﻠﻤِﻴﺢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allusion, antydan består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allusion, antydan

Alla bokstäver i allusion, antydan

ﺗَﻠﻤِﻴﺢ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ta
t
lam
l
mim
m
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för allusion, antydan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻠﻤِﻴﺢ och uttalas talmiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för allusion, antydan

taf3iil blir talmiiH

Vi har sett att det arabiska ordet för allusion, antydan skrivs ﺗَﻠﻤِﻴﺢ och uttalas talmiiH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är l, m och H, blir ordet talmiiH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som allusion, antydan