Arabiska för generad

muHraj
ﻣُﺤﺮَﺝ
generad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för generad uttalas muHraj och skrivs ﻣُﺤﺮَﺝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet generad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med generad

Alla bokstäver i generad

ﻣُﺤﺮَﺝ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
Ha
H
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för generad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﺮَﺝ och uttalas muHraj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för generad

muf3al blir muHraj

Vi har sett att det arabiska ordet för generad skrivs ﻣُﺤﺮَﺝ och uttalas muHraj. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är H, r och j, blir ordet muHraj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som generad