Arabiska för pinsam

muHrij
ﻣُﺤﺮِﺝ
pinsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pinsam uttalas muHrij och skrivs ﻣُﺤﺮِﺝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pinsam består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pinsam

Alla bokstäver i pinsam

ﻣُﺤﺮِﺝ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
Ha
H
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för pinsam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﺮِﺝ och uttalas muHrij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pinsam

muf3il blir muHrij

Vi har sett att det arabiska ordet för pinsam skrivs ﻣُﺤﺮِﺝ och uttalas muHrij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är H, r och j, blir ordet muHrij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pinsam