Arabiska för obekväm, pinsam

Harij
ﺣَﺮِﺝ
obekväm, pinsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för obekväm, pinsam uttalas Harij och skrivs ﺣَﺮِﺝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet obekväm, pinsam

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet obekväm, pinsam består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med obekväm, pinsam

Alla bokstäver i obekväm, pinsam

ﺣَﺮِﺝ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
Ha
H
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för obekväm, pinsam består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺮِﺝ och uttalas Harij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för obekväm, pinsam

fa3il blir Harij

Vi har sett att det arabiska ordet för obekväm, pinsam skrivs ﺣَﺮِﺝ och uttalas Harij. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är H, r och j, blir ordet Harij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som obekväm, pinsam