Arabiska för vara besvärlig, vara förbjuden

Harija
ﺣَﺮِﺝَ
vara besvärlig, vara förbjuden – dåtid han
yaHraju
ﻳَﺤﺮَﺝُ
vara besvärlig, vara förbjuden – nutid han

Det arabiska verbet för att vara besvärlig, vara förbjuden skrivs ﺣَﺮِﺝَ och uttalas Harija i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺮَﺝُ och uttalas yaHraju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara besvärlig, vara förbjuden består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara besvärlig, vara förbjuden

Alla bokstäver i vara besvärlig, vara förbjuden

ﺣَﺮِﺝَ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
Ha
H
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för vara besvärlig, vara förbjuden består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺮِﺝَ och uttalas Harija.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara besvärlig, vara förbjuden

fa3ila blir Harija

Vi har sett att det arabiska ordet för vara besvärlig, vara förbjuden skrivs ﺣَﺮِﺝَ och uttalas Harija. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är H, r och j, blir ordet Harija.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara besvärlig, vara förbjuden

Böjningsformer av vara besvärlig, vara förbjuden

dåtid
nutid
han
Harija
ﺣَﺮِﺝَ
han - dåtid
yaHraju
ﻳَﺤﺮَﺝُ
han - nutid
hon
Harijat
ﺣَﺮِﺟَﺖ
hon - dåtid
taHraju
ﺗَﺤﺮَﺝُ
hon - nutid
jag
Harijtu
ﺣَﺮِﺟﺖُ
jag - dåtid
'aHraju
ﺃَﺣﺮَﺝُ
jag - nutid