Arabiska för tam

murawwaD
ﻣُﺮَﻭَّﺽ
tam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tam uttalas murawwaD och skrivs ﻣُﺮَﻭَّﺽ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tam består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tam

Alla bokstäver i tam

ﻣُﺮَﻭَّﺽ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
ra
r
waw
w
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för tam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﻭَّﺽ och uttalas murawwaD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tam

mufa33al blir murawwaD

Vi har sett att det arabiska ordet för tam skrivs ﻣُﺮَﻭَّﺽ och uttalas murawwaD. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är r, w och D, blir ordet murawwaD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tam