Arabiska för import, supply

tawriid
ﺗَﻮﺭِﻳﺪ
import, supply – maskulinum singular

Det arabiska ordet för import, supply uttalas tawriid och skrivs ﺗَﻮﺭِﻳﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet import, supply består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med import, supply

Alla bokstäver i import, supply

ﺗَﻮﺭِﻳﺪ
ﺗـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ta
t
waw
w
ra
r
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för import, supply består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮﺭِﻳﺪ och uttalas tawriid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för import, supply

taf3iil blir tawriid

Vi har sett att det arabiska ordet för import, supply skrivs ﺗَﻮﺭِﻳﺪ och uttalas tawriid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är w, r och d, blir ordet tawriid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som import, supply