Arabiska för misslyckad

faashil
ﻓَﺎﺷِﻞ
misslyckad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för misslyckad uttalas faashil och skrivs ﻓَﺎﺷِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet misslyckad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet misslyckad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, shin som skrivs och uttalas sh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med misslyckad

Alla bokstäver i misslyckad

ﻓَﺎﺷِﻞ
ﻓـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
alef
shin
sh
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för misslyckad består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﺷِﻞ och uttalas faashil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver