Arabiska för smutsig

wasikh
ﻭَﺳِﺦ
smutsig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smutsig uttalas wasikh och skrivs ﻭَﺳِﺦ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smutsig består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, sin som skrivs och uttalas s och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smutsig

Alla bokstäver i smutsig

ﻭَﺳِﺦ
ﺳـ
ـﺦ
 
ﺳـ
ـﺦ
 
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
waw
w
sin
s
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för smutsig består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺳِﺦ och uttalas wasikh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smutsig

fa3il blir wasikh

Vi har sett att det arabiska ordet för smutsig skrivs ﻭَﺳِﺦ och uttalas wasikh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är w, s och kh, blir ordet wasikh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smutsig