Arabiska för mager, utmärglad

naHiif
ﻧَﺤِﻴﻒ
mager, utmärglad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mager, utmärglad uttalas naHiif och skrivs ﻧَﺤِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mager, utmärglad i:

niHaaf
ﻧِﺤَﺎﻑ
mager, utmärglad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mager, utmärglad består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mager, utmärglad

Alla bokstäver i mager, utmärglad

ﻧَﺤِﻴﻒ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
nun
n
Ha
H
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för mager, utmärglad består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺤِﻴﻒ och uttalas naHiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mager, utmärglad

fa3iil blir naHiif

Vi har sett att det arabiska ordet för mager, utmärglad skrivs ﻧَﺤِﻴﻒ och uttalas naHiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är n, H och f, blir ordet naHiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mager, utmärglad