Arabiska för korkad

ghabiyy
ﻏَﺒِﻲّ
korkad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korkad uttalas ghabiyy och skrivs ﻏَﺒِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns korkad i:

'aghbiyaa'
ﺃَﻏﺒِﻴَﺎﺀ
korkad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korkad består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, beh som skrivs och uttalas b och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i korkad

ﻏَﺒِﻲّ
ﻏـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻏـ
ـﺒـ
ـﻲ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ghayn
gh
beh
b
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för korkad består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻏَﺒِﻲّ och uttalas ghabiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver