Arabiska för långsam

baTii'
ﺑَﻄِﻲﺀ
långsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för långsam uttalas baTii' och skrivs ﺑَﻄِﻲﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet långsam består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med långsam

Alla bokstäver i långsam

ﺑَﻄِﻲﺀ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
beh
b
Ta
T
ya
y
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för långsam består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻄِﻲﺀ och uttalas baTii'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för långsam

fa3iil blir baTii'

Vi har sett att det arabiska ordet för långsam skrivs ﺑَﻄِﻲﺀ och uttalas baTii'. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är b, T och ', blir ordet baTii'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som långsam