Arabiska för kaotisk

fawDawiyy
ﻓَﻮﺿَﻮِﻱّ
kaotisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kaotisk uttalas fawDawiyy och skrivs ﻓَﻮﺿَﻮِﻱّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kaotisk består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kaotisk

Alla bokstäver i kaotisk

ﻓَﻮﺿَﻮِﻱّ
ﻓـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
fa
f
waw
w
Dad
D
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kaotisk består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻓَﻮﺿَﻮِﻱّ och uttalas fawDawiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver