Arabiska för grov

ghaliiZ
ﻏَﻠِﻴﻆ
grov – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grov uttalas ghaliiZ och skrivs ﻏَﻠِﻴﻆ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns grov i:

ghilaaZ
ﻏِﻠَﺎﻅ
grov – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet grov

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grov består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och Za som skrivs ﻅ och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grov

Alla bokstäver i grov

ﻏَﻠِﻴﻆ
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻆ
 
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻆ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
ghayn
gh
lam
l
ya
y
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för grov består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻠِﻴﻆ och uttalas ghaliiZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver