Arabiska för astronomi, omloppsbana

falak
ﻓَﻠَﻚ
astronomi, omloppsbana – maskulinum singular

Det arabiska ordet för astronomi, omloppsbana uttalas falak och skrivs ﻓَﻠَﻚ.

Förutom grundformen finns astronomi, omloppsbana i:

'aflaak
ﺃَﻓﻠَﺎﻙ
astronomi, omloppsbana – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet astronomi, omloppsbana består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, lam som skrivs och uttalas l och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med astronomi, omloppsbana

Alla bokstäver i astronomi, omloppsbana

ﻓَﻠَﻚ
ﻓـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻓـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
fa
f
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för astronomi, omloppsbana består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﻠَﻚ och uttalas falak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för astronomi, omloppsbana

fa3al blir falak

Vi har sett att det arabiska ordet för astronomi, omloppsbana skrivs ﻓَﻠَﻚ och uttalas falak. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är f, l och k, blir ordet falak.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som astronomi, omloppsbana