Arabiska för fuktig

muballal
ﻣُﺒَﻠَّﻞ
fuktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fuktig uttalas muballal och skrivs ﻣُﺒَﻠَّﻞ.

Förutom grundformen finns fuktig i:

muballala
ﻣُﺒَﻠَّﻠَﺔ
fuktig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet fuktig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fuktig består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fuktig

Alla bokstäver i fuktig

ﻣُﺒَﻠَّﻞ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
beh
b
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fuktig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﻠَّﻞ och uttalas muballal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver