Arabiska för hat

kurh
ﻛُﺮﻩ
hat – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hat uttalas kurh och skrivs ﻛُﺮﻩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hat

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hat består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ra som skrivs och uttalas r och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hat

Alla bokstäver i hat

ﻛُﺮﻩ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
kaf
k
ra
r
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för hat består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﺮﻩ och uttalas kurh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hat

fu3l blir kurh

Vi har sett att det arabiska ordet för hat skrivs ﻛُﺮﻩ och uttalas kurh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är k, r och h, blir ordet kurh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hat