Arabiska för flirtande

taghazzul
ﺗَﻐَﺰُّﻝ
flirtande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flirtande uttalas taghazzul och skrivs ﺗَﻐَﺰُّﻝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flirtande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flirtande

Alla bokstäver i flirtande

ﺗَﻐَﺰُّﻝ
ﺗـ
ـﻐـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﻐـ
ـﺰ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ghayn
gh
zayn
z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flirtande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻐَﺰُّﻝ och uttalas taghazzul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver