Arabiska för förståelse, kunskap

fiqh
ﻓِﻘﻪ
förståelse, kunskap – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förståelse, kunskap uttalas fiqh och skrivs ﻓِﻘﻪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förståelse, kunskap består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, qaf som skrivs och uttalas q och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förståelse, kunskap

Alla bokstäver i förståelse, kunskap

ﻓِﻘﻪ
ﻓـ
ـﻘـ
ـﻪ
 
ﻓـ
ـﻘـ
ـﻪ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
 
fa
f
qaf
q
ha
h
 
 
Det arabiska ordet för förståelse, kunskap består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻪ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓِﻘﻪ och uttalas fiqh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förståelse, kunskap

fi3l blir fiqh

Vi har sett att det arabiska ordet för förståelse, kunskap skrivs ﻓِﻘﻪ och uttalas fiqh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är f, q och h, blir ordet fiqh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förståelse, kunskap