Arabiska för underlätta

hawwana
ﻫَﻮَّﻥَ
underlätta – dåtid han
yuhawwinu
ﻳُﻬَﻮِّﻥُ
underlätta – nutid han

Det arabiska verbet för att underlätta skrivs ﻫَﻮَّﻥَ och uttalas hawwana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻬَﻮِّﻥُ och uttalas yuhawwinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet underlätta består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med underlätta

Alla bokstäver i underlätta

ﻫَﻮَّﻥَ
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ha
h
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för underlätta består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﻮَّﻥَ och uttalas hawwana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för underlätta

fa33ala blir hawwana

Vi har sett att det arabiska ordet för underlätta skrivs ﻫَﻮَّﻥَ och uttalas hawwana. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är h, w och n, blir ordet hawwana.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som underlätta

Böjningsformer av underlätta

dåtid
nutid
han
hawwana
ﻫَﻮَّﻥَ
han - dåtid
yuhawwinu
ﻳُﻬَﻮِّﻥُ
han - nutid
hon
hawwanat
ﻫَﻮَّﻧَﺖ
hon - dåtid
tuhawwinu
ﺗُﻬَﻮِّﻥُ
hon - nutid
jag
hawwantu
ﻫَﻮَّﻧﺖُ
jag - dåtid
'uhawwinu
ﺃُﻫَﻮِّﻥُ
jag - nutid