Arabiska för lätthet

hawn
ﻫَﻮﻥ
lätthet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lätthet uttalas hawn och skrivs ﻫَﻮﻥ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lätthet består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lätthet

Alla bokstäver i lätthet

ﻫَﻮﻥ
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ha
h
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för lätthet består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﻮﻥ och uttalas hawn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lätthet

fa3l blir hawn

Vi har sett att det arabiska ordet för lätthet skrivs ﻫَﻮﻥ och uttalas hawn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är h, w och n, blir ordet hawn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lätthet