Arabiska för vara enkel

haana
ﻫَﺎﻥَ
vara enkel – dåtid han
yahuunu
ﻳَﻬُﻮﻥُ
vara enkel – nutid han

Det arabiska verbet för att vara enkel skrivs ﻫَﺎﻥَ och uttalas haana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬُﻮﻥُ och uttalas yahuunu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara enkel består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara enkel

Alla bokstäver i vara enkel

ﻫَﺎﻥَ
ﻫـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ha
h
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för vara enkel består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻫَﺎﻥَ och uttalas haana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara enkel

dåtid
nutid
han
haana
ﻫَﺎﻥَ
han - dåtid
yahuunu
ﻳَﻬُﻮﻥُ
han - nutid
hon
haanat
ﻫَﺎﻧَﺖ
hon - dåtid
tahuunu
ﺗَﻬُﻮﻥُ
hon - nutid
jag
huntu
ﻫُﻨﺖُ
jag - dåtid
'ahuunu
ﺃَﻫُﻮﻥُ
jag - nutid