Arabiska för dold, mysterisk, vag

ghaamiD
ﻏَﺎﻣِﺾ
dold, mysterisk, vag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dold, mysterisk, vag uttalas ghaamiD och skrivs ﻏَﺎﻣِﺾ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dold, mysterisk, vag i:

ghaamiDa
ﻏَﺎﻣِﻀَﺔ
dold, mysterisk, vag – femininum singular
ghiwaamiD
ﻏِﻮَﺍﻣِﺾ
dold, mysterisk, vag – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet dold, mysterisk, vag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dold, mysterisk, vag består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dold, mysterisk, vag

Alla bokstäver i dold, mysterisk, vag

ﻏَﺎﻣِﺾ
ﻏـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺾ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺾ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
ghayn
gh
alef
mim
m
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för dold, mysterisk, vag består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﻣِﺾ och uttalas ghaamiD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver