Arabiska för bli otydlig, stänga

ghamuDa
ﻏَﻤُﺾَ
bli otydlig, stänga – dåtid han
yaghmuDu
ﻳَﻐﻤُﺾُ
bli otydlig, stänga – nutid han

Det arabiska verbet för att bli otydlig, stänga skrivs ﻏَﻤُﺾَ och uttalas ghamuDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻐﻤُﺾُ och uttalas yaghmuDu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli otydlig, stänga består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli otydlig, stänga

Alla bokstäver i bli otydlig, stänga

ﻏَﻤُﺾَ
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺾ
 
ﻏـ
ـﻤـ
ـﺾ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
ghayn
gh
mim
m
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för bli otydlig, stänga består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻤُﺾَ och uttalas ghamuDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli otydlig, stänga

dåtid
nutid
han
ghamuDa
ﻏَﻤُﺾَ
han - dåtid
yaghmuDu
ﻳَﻐﻤُﺾُ
han - nutid
hon
ghamuDat
ﻏَﻤُﻀَﺖ
hon - dåtid
taghmuDu
ﺗَﻐﻤُﺾُ
hon - nutid
jag
ghamuDtu
ﻏَﻤُﻀﺖُ
jag - dåtid
'aghmuDu
ﺃَﻏﻤُﺾُ
jag - nutid