Arabiska för anklaga varandra

talaawama
ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ
anklaga varandra – dåtid han
yatalaawamu
ﻳَﺘَﻠَﺎﻭَﻡُ
anklaga varandra – nutid han

Det arabiska verbet för att anklaga varandra skrivs ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ och uttalas talaawama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﺎﻭَﻡُ och uttalas yatalaawamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anklaga varandra består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anklaga varandra

Alla bokstäver i anklaga varandra

ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
lam
l
alef
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för anklaga varandra består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ och uttalas talaawama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anklaga varandra

tafaa3ala blir talaawama

Vi har sett att det arabiska ordet för anklaga varandra skrivs ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ och uttalas talaawama. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är l, w och m, blir ordet talaawama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anklaga varandra

Böjningsformer av anklaga varandra

dåtid
nutid
han
talaawama
ﺗَﻠَﺎﻭَﻡَ
han - dåtid
yatalaawamu
ﻳَﺘَﻠَﺎﻭَﻡُ
han - nutid
hon
talaawamat
ﺗَﻠَﺎﻭَﻣَﺖ
hon - dåtid
tatalaawamu
ﺗَﺘَﻠَﺎﻭَﻡُ
hon - nutid
jag
talaawamtu
ﺗَﻠَﺎﻭَﻣﺖُ
jag - dåtid
'atalaawamu
ﺃَﺗَﻠَﺎﻭَﻡُ
jag - nutid