Arabiska för dröja kvar

talawwama
ﺗَﻠَﻮَّﻡَ
dröja kvar – dåtid han
yatalawwamu
ﻳَﺘَﻠَﻮَّﻡُ
dröja kvar – nutid han

Det arabiska verbet för att dröja kvar skrivs ﺗَﻠَﻮَّﻡَ och uttalas talawwama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻠَﻮَّﻡُ och uttalas yatalawwamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dröja kvar består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dröja kvar

Alla bokstäver i dröja kvar

ﺗَﻠَﻮَّﻡَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
lam
l
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dröja kvar består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻠَﻮَّﻡَ och uttalas talawwama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dröja kvar

tafa33ala blir talawwama

Vi har sett att det arabiska ordet för dröja kvar skrivs ﺗَﻠَﻮَّﻡَ och uttalas talawwama. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är l, w och m, blir ordet talawwama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dröja kvar

Böjningsformer av dröja kvar

dåtid
nutid
han
talawwama
ﺗَﻠَﻮَّﻡَ
han - dåtid
yatalawwamu
ﻳَﺘَﻠَﻮَّﻡُ
han - nutid
hon
talawwamat
ﺗَﻠَﻮَّﻣَﺖ
hon - dåtid
tatalawwamu
ﺗَﺘَﻠَﻮَّﻡُ
hon - nutid
jag
talawwamtu
ﺗَﻠَﻮَّﻣﺖُ
jag - dåtid
'atalawwamu
ﺃَﺗَﻠَﻮَّﻡُ
jag - nutid