Arabiska för sammanträffa

Saadafa
ﺻَﺎﺩَﻑَ
sammanträffa – dåtid han
yuSaadifu
ﻳُﺼَﺎﺩِﻑُ
sammanträffa – nutid han

Det arabiska verbet för att sammanträffa skrivs ﺻَﺎﺩَﻑَ och uttalas Saadafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﺎﺩِﻑُ och uttalas yuSaadifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sammanträffa består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sammanträffa

Alla bokstäver i sammanträffa

ﺻَﺎﺩَﻑَ
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺪ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Sad
S
alef
dal
d
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för sammanträffa består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺩَﻑَ och uttalas Saadafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sammanträffa

faa3ala blir Saadafa

Vi har sett att det arabiska ordet för sammanträffa skrivs ﺻَﺎﺩَﻑَ och uttalas Saadafa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är S, d och f, blir ordet Saadafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sammanträffa

Böjningsformer av sammanträffa

dåtid
nutid
han
Saadafa
ﺻَﺎﺩَﻑَ
han - dåtid
yuSaadifu
ﻳُﺼَﺎﺩِﻑُ
han - nutid
hon
Saadafat
ﺻَﺎﺩَﻓَﺖ
hon - dåtid
tuSaadifu
ﺗُﺼَﺎﺩِﻑُ
hon - nutid
jag
Saadaftu
ﺻَﺎﺩَﻓﺖُ
jag - dåtid
'uSaadifu
ﺃُﺻَﺎﺩِﻑُ
jag - nutid