Arabiska för dyrkan, kult, tillbedjan

3ibaada
ﻋِﺒَﺎﺩَﺓ
dyrkan, kult, tillbedjan – femininum singular

Det arabiska ordet för dyrkan, kult, tillbedjan uttalas 3ibaada och skrivs ﻋِﺒَﺎﺩَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dyrkan, kult, tillbedjan i:

3ibaadaat
ﻋِﺒَﺎﺩَﺍﺕ
dyrkan, kult, tillbedjan – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dyrkan, kult, tillbedjan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyrkan, kult, tillbedjan består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dyrkan, kult, tillbedjan

Alla bokstäver i dyrkan, kult, tillbedjan

ﻋِﺒَﺎﺩَﺓ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
ayn
3
beh
b
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för dyrkan, kult, tillbedjan består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﺒَﺎﺩَﺓ och uttalas 3ibaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dyrkan, kult, tillbedjan

fi3aala blir 3ibaada

Vi har sett att det arabiska ordet för dyrkan, kult, tillbedjan skrivs ﻋِﺒَﺎﺩَﺓ och uttalas 3ibaada. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är 3, b och d, blir ordet 3ibaada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dyrkan, kult, tillbedjan