Arabiska för dyrkare

3aabid
ﻋَﺎﺑِﺪ
dyrkare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dyrkare uttalas 3aabid och skrivs ﻋَﺎﺑِﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dyrkare i:

3ubbaad
ﻋُﺒَّﺎﺩ
dyrkare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dyrkare består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dyrkare

Alla bokstäver i dyrkare

ﻋَﺎﺑِﺪ
ﻋـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
 
ayn
3
alef
beh
b
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för dyrkare består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺑِﺪ och uttalas 3aabid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dyrkare

faa3il blir 3aabid

Vi har sett att det arabiska ordet för dyrkare skrivs ﻋَﺎﺑِﺪ och uttalas 3aabid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, b och d, blir ordet 3aabid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dyrkare