Arabiska för tempel

ma3bad
ﻣَﻌﺒَﺪ
tempel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tempel uttalas ma3bad och skrivs ﻣَﻌﺒَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tempel i:

ma3aabid
ﻣَﻌَﺎﺑِﺪ
tempel – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tempel består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tempel

Alla bokstäver i tempel

ﻣَﻌﺒَﺪ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺒـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺪ
 
mim
m
ayn
3
beh
b
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för tempel består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺒَﺪ och uttalas ma3bad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tempel

maf3al blir ma3bad

Vi har sett att det arabiska ordet för tempel skrivs ﻣَﻌﺒَﺪ och uttalas ma3bad. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är 3, b och d, blir ordet ma3bad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tempel