Arabiska för bestämd

Haasim
ﺣَﺎﺳِﻢ
bestämd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bestämd uttalas Haasim och skrivs ﺣَﺎﺳِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bestämd i:

Haasima
ﺣَﺎﺳِﻤَﺔ
bestämd – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet bestämd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bestämd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bestämd

Alla bokstäver i bestämd

ﺣَﺎﺳِﻢ
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
alef
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bestämd består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺳِﻢ och uttalas Haasim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bestämd

faa3il blir Haasim

Vi har sett att det arabiska ordet för bestämd skrivs ﺣَﺎﺳِﻢ och uttalas Haasim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, s och m, blir ordet Haasim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bestämd