Arabiska för avgöra, besluta

Hasama
ﺣَﺴَﻢَ
avgöra, besluta – dåtid han
yaHsimu
ﻳَﺤﺴِﻢُ
avgöra, besluta – nutid han

Det arabiska verbet för att avgöra, besluta skrivs ﺣَﺴَﻢَ och uttalas Hasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺴِﻢُ och uttalas yaHsimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avgöra, besluta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avgöra, besluta består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avgöra, besluta

Alla bokstäver i avgöra, besluta

ﺣَﺴَﻢَ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avgöra, besluta består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺴَﻢَ och uttalas Hasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avgöra, besluta

fa3ala blir Hasama

Vi har sett att det arabiska ordet för avgöra, besluta skrivs ﺣَﺴَﻢَ och uttalas Hasama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, s och m, blir ordet Hasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avgöra, besluta

Böjningsformer av avgöra, besluta

dåtid
nutid
han
Hasama
ﺣَﺴَﻢَ
han - dåtid
yaHsimu
ﻳَﺤﺴِﻢُ
han - nutid
hon
Hasamat
ﺣَﺴَﻤَﺖ
hon - dåtid
taHsimu
ﺗَﺤﺴِﻢُ
hon - nutid
jag
Hasamtu
ﺣَﺴَﻤﺖُ
jag - dåtid
'aHsimu
ﺃَﺣﺴِﻢُ
jag - nutid