Arabiska för avslutning, bestämning, uppgörelse

Hasm
ﺣَﺴﻢ
avslutning, bestämning, uppgörelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avslutning, bestämning, uppgörelse uttalas Hasm och skrivs ﺣَﺴﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avslutning, bestämning, uppgörelse består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avslutning, bestämning, uppgörelse

Alla bokstäver i avslutning, bestämning, uppgörelse

ﺣَﺴﻢ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avslutning, bestämning, uppgörelse består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺴﻢ och uttalas Hasm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avslutning, bestämning, uppgörelse

fa3l blir Hasm

Vi har sett att det arabiska ordet för avslutning, bestämning, uppgörelse skrivs ﺣَﺴﻢ och uttalas Hasm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, s och m, blir ordet Hasm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avslutning, bestämning, uppgörelse