Arabiska för fördel, karaktärsdrag

miiza
ﻣِﻴﺰَﺓ
fördel, karaktärsdrag – femininum singular

Det arabiska ordet för fördel, karaktärsdrag uttalas miiza och skrivs ﻣِﻴﺰَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fördel, karaktärsdrag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördel, karaktärsdrag består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ya som skrivs och uttalas y och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördel, karaktärsdrag

Alla bokstäver i fördel, karaktärsdrag

ﻣِﻴﺰَﺓ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻴـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺰ
ـﺔ
 
mim
m
ya
y
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fördel, karaktärsdrag består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻴﺰَﺓ och uttalas miiza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver