Arabiska för bris, varelse

nasama
ﻧَﺴَﻤَﺔ
bris, varelse – femininum singular

Det arabiska ordet för bris, varelse uttalas nasama och skrivs ﻧَﺴَﻤَﺔ.

Förutom grundformen finns bris, varelse i:

nasamaat
ﻧَﺴَﻤَﺎﺕ
bris, varelse – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bris, varelse består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bris, varelse

Alla bokstäver i bris, varelse

ﻧَﺴَﻤَﺔ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
nun
n
sin
s
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bris, varelse består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺴَﻤَﺔ och uttalas nasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bris, varelse

fa3ala blir nasama

Vi har sett att det arabiska ordet för bris, varelse skrivs ﻧَﺴَﻤَﺔ och uttalas nasama. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, s och m, blir ordet nasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bris, varelse