Arabiska för resa upp, upprätta, utföra

'aqaama
ﺃَﻗَﺎﻡَ
resa upp, upprätta, utföra – dåtid han
yuqiimu
ﻳُﻘِﻴﻢُ
resa upp, upprätta, utföra – nutid han

Det arabiska verbet för att resa upp, upprätta, utföra skrivs ﺃَﻗَﺎﻡَ och uttalas 'aqaama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘِﻴﻢُ och uttalas yuqiimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet resa upp, upprätta, utföra

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resa upp, upprätta, utföra består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resa upp, upprätta, utföra

Alla bokstäver i resa upp, upprätta, utföra

ﺃَﻗَﺎﻡَ
ﻗـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alif hamza
'
qaf
q
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för resa upp, upprätta, utföra består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻗَﺎﻡَ och uttalas 'aqaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av resa upp, upprätta, utföra

dåtid
nutid
han
'aqaama
ﺃَﻗَﺎﻡَ
han - dåtid
yuqiimu
ﻳُﻘِﻴﻢُ
han - nutid
hon
'aqaamat
ﺃَﻗَﺎﻣَﺖ
hon - dåtid
tuqiimu
ﺗُﻘِﻴﻢُ
hon - nutid
jag
'aqamtu
ﺃَﻗَﻤﺖُ
jag - dåtid
'uqiimu
ﺃُﻗِﻴﻢُ
jag - nutid