Arabiska för gevärskula

raSaaSa
ﺭَﺻَﺎﺻَﺔ
gevärskula – femininum singular

Det arabiska ordet för gevärskula uttalas raSaaSa och skrivs ﺭَﺻَﺎﺻَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gevärskula

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gevärskula består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gevärskula

Alla bokstäver i gevärskula

ﺭَﺻَﺎﺻَﺔ
ﺻـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺔ
 
ra
r
Sad
S
alef
Sad
S
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gevärskula består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﺻَﺎﺻَﺔ och uttalas raSaaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver