Arabiska för eminent

marmuuq
ﻣَﺮﻣُﻮﻕ
eminent – maskulinum singular

Det arabiska ordet för eminent uttalas marmuuq och skrivs ﻣَﺮﻣُﻮﻕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet eminent består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med eminent

Alla bokstäver i eminent

ﻣَﺮﻣُﻮﻕ
ﻣـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
ra
r
mim
m
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för eminent består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻣُﻮﻕ och uttalas marmuuq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för eminent

maf3uul blir marmuuq

Vi har sett att det arabiska ordet för eminent skrivs ﻣَﺮﻣُﻮﻕ och uttalas marmuuq. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är r, m och q, blir ordet marmuuq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som eminent