Arabiska för atom, partikel

dharra
ﺫَﺭَّﺓ
atom, partikel – femininum singular

Det arabiska ordet för atom, partikel uttalas dharra och skrivs ﺫَﺭَّﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns atom, partikel i:

dharraat
ﺫَﺭَّﺍﺕ
atom, partikel – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet atom, partikel består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med atom, partikel

Alla bokstäver i atom, partikel

ﺫَﺭَّﺓ
 
 
ـﺬ
ـﺮ
ـﺔ
 
dhal
dh
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för atom, partikel består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺫَﺭَّﺓ och uttalas dharra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver