Arabiska för kirurgisk

jiraaHiyy
ﺟِﺮَﺍﺣِﻲّ
kirurgisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kirurgisk uttalas jiraaHiyy och skrivs ﺟِﺮَﺍﺣِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kirurgisk i:

jiraaHiyya
ﺟِﺮَﺍﺣِﻴَّﺔ
kirurgisk – femininum singular
jiraaHiyyuuna
ﺟِﺮَﺍﺣِﻴُّﻮﻥَ
kirurgisk – maskulinum plural
Kategori: medicin
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kirurgisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kirurgisk består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kirurgisk

Alla bokstäver i kirurgisk

ﺟِﺮَﺍﺣِﻲّ
ﺟـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﺮ
ﺣـ
ـﻲ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
ra
r
alef
Ha
H
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kirurgisk består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟِﺮَﺍﺣِﻲّ och uttalas jiraaHiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kirurgisk

fi3aal blir jiraaHiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för kirurgisk skrivs ﺟِﺮَﺍﺣِﻲّ och uttalas jiraaHiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är j, r och H, blir ordet jiraaHiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kirurgisk