Arabiska för religiositet

tadayyun
ﺗَﺪَﻳُّﻦ
religiositet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för religiositet uttalas tadayyun och skrivs ﺗَﺪَﻳُّﻦ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet religiositet består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med religiositet

Alla bokstäver i religiositet

ﺗَﺪَﻳُّﻦ
ﺗـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
dal
d
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för religiositet består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﻳُّﻦ och uttalas tadayyun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för religiositet

tafa33ul blir tadayyun

Vi har sett att det arabiska ordet för religiositet skrivs ﺗَﺪَﻳُّﻦ och uttalas tadayyun. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är d, y och n, blir ordet tadayyun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som religiositet