Arabiska för religiös

mutadayyin
ﻣُﺘَﺪَﻳِّﻦ
religiös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för religiös uttalas mutadayyin och skrivs ﻣُﺘَﺪَﻳِّﻦ.

Kategori: religion
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet religiös består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med religiös

Alla bokstäver i religiös

ﻣُﺘَﺪَﻳِّﻦ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻦ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
ta
t
dal
d
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för religiös består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺪَﻳِّﻦ och uttalas mutadayyin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för religiös

mutafa33il blir mutadayyin

Vi har sett att det arabiska ordet för religiös skrivs ﻣُﺘَﺪَﻳِّﻦ och uttalas mutadayyin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är d, y och n, blir ordet mutadayyin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som religiös